UTSATT – Årsmøte i ØHIL, torsdag 19. mars kl. 1800

ØHILs årsmøte er utsatt på grunn av Korona-epidemien. Norges idrettsforbund har gitt klubbene frist til å gjennomføre sine årsmøter innen 15. juni. Vi kommer tilbake til ny dato senere. Saksunderlaget til årsmøtet er ferdigstilt og ligger i denne artikkelen

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2019, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap og balanse 2019 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Daglig leders uttalelse
Kontrollkomitéens årsberetning
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2020
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting)