Årsmøte i ØHIL, 23.03.2017

ØHILs årsmøte for 2016 avholdes torsdag 23. mars 2017 kl. 1930 på klubbhuset. Sakslisten publiseres endelig 16.03.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding
Årsberetning
Revidert regnskap 2016, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap og balanse 2016 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Daglig leders uttalelse
Kontrollkomitéens årsberetning
Innmeldt sak 1: Fasiliteter Jarmyra
Innmeldt sak 2: Hoslebanen
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2017
ØHILs organisasjonsplan
Valg av revisor
Valgkomitéens innstilling (hovedstyre, gruppestyrer, kontrollkomité, valgkomité, representanter til møter og ting