Bedriftsstøtte til ØHIL idrettspark


ØHIL idrettspark blir ØHILs nye hovedarena. Primært for fotball, bandy og uorganisert aktivitet, men også med et skileikområde, en hoppbakke, og en treningspark med apparater, samt arealer for barmarkstrening.

Basert på kostnader til drift og vedlikehold er vi alltid åpne for nye samarbeidspartnere. Vi har allerede mange store og små partnere, som har sine egne ønsker om innhold i avtaler. Vi ønsker at alle våre partnere føler at du får noe ut av et slikt samarbeid, og vi ønsker å skreddersy ulike løsninger.

Ved interesse om å ta del i det samfunnsmessige ansvaret og samarbeide med ØHIL, ta kontakt med daglig leder!

Sverre Nordby
Telefon: 90 55 59 34
Mail: sverre@ohil.no