Bjørn Frode gjennomførte NFFs høyeste lederutdanning

Norges Fotballforbund gjennomfører både trenerkurs og lederkurs. ØHIL Fotballs sportssjef Bjørn Frode Strand har den nest høyeste trenerutdannelsen, UEFA A-lisens. Nå har han den høyeste lederutdannelsen NFF tilbyr, nemlig Fotballederkurs 4.

Kurset er tilpasset for personer med solid leder– og/eller trenererfaring fra klubb-, krets- eller forbundsplan, og som ønsker målrettet og praktisk lederkompetanse. Lederkurs 4 avdekker også hvordan ulikheter innad i styre, avdeling og trenerteam bør sees på som en ressurs, og at egen væremåte vil ha stor betydning for å kunne utnytte dette i hverdagen.

Kurset gikk over fire dager fra morgen til seint på kveld på Hoel Gård, en fantastisk plass like ved Hamar.

21 ledere og trenere ble valgt ut fra en søkermasse.

NFF Lederkurs 4 har et stort mangfold i undervisningsform. Hvert tema innledes med korte plenumssamlinger, og det brukes mye tid i små grupper. Deltakerne får innsikt i og forståelse av egen væremåte i fotballhverdagen, kommunikasjon og påvirkningsstiler samt personlige lederforutsetninger.

– Dette var veldig lærerikt. Kurset gir et godt innblikk i hvordan man er som leder og som person i møte med andre. Det var også inspirerende å være sammen med så dyktige folk, både kursdeltakere og ikke minst hovmester Cato Haug og veilederne. Kurset anbefales på det sterkeste til ledere og trenere i norsk fotball, sier Bjørn Frode.

ØHIL er opptatt av kompetanseheving. Kjølv Eidhammer holder på med UEFA A-lisens i disse dager. Lotte Steen holder på med B-lisens. Felix Kristiansen har vært på trenerveileder-samling. Vi har hatt internt grasrottrenerkurs for trenere i barnefotballen. I tillegg har vi interne samlinger der vi hele tiden utvikler oss. Trener- og lederutvikling skjer også i hverdagen.