Eikeli idrettspark begynner å ta form


Etter noen dager med klargjøring av arealene er det nå stor framdrift i utviklingen av Eikeli idrettspark!

-Arealene er ryddet og klargjort
-Flaten er høvlet
-Bærelag/drenslag er påbegynt (dekker ca 9’er-banen nå)
– Drensgrøft (retning Nadderudveien) er gravd ut, fylt med drenerende masse og grovt dandert med jordmasser
-Leveranser har ankommet eller er på vei (ingen forsinkelser)

Vi har grunn til å tro at prosjektet ferdigstilles etter planen, i løpet av juni.