Ny hall på Eikeli vedtatt

Midt i hjertet av ØHIL-land står det om 2 år en splitter ny flerbrukshall klar til disposisjon for idretten. Vedtaket om bygging av hallen ble gjort i formannskapet 29.08.

ØHIL har vært sterkt delaktig i prosessen rundt utvidelsen av Eikeli videregående skole, og at det nå kommer en full flerbrukshall klar til skolestart 2019. Det har i lengre tid vært planlagt en utvidelse av skolen, og i den prosessen var det nødvendig med mer areal til kroppsøvingsundervisningen. I utgangspunktet var ikke behovet for Akershus fylkeskommune mer enn en ekstra gymsal eller to, men vi er svært fornøyde med prosessen som nå resulterer i en ny hall med full størrelse.

Vi vet at det i vår del av kommunen fortsatt er stor underdekning på hall-flater og i den forbindelse har vi vært veldig klare på at når man først gjør en slik stor utvidelse, vil det være veldig klønete å ikke integrere en full hall, som vil ha langt større bruksverdi for idretten enn flere gymsaler.

At Bærum kommune og Akershus fylkeskommune har kommet til enighet om finansiering av hallen er vi svært godt fornøyde med, og imponert over. Det er tross alt et anlegg med en kostnadsramme på 70 millioner kroner. ØHIL har påtatt seg ansvaret for deler av driften (minimum tilsyn), noe som har vært en svært enkel sak å si ja til, når vi nå får denne flotte hallen i vårt område.

ØHIL, og da spesielt vår håndballgruppe, har i mange år følt på underdekningen på trenings- og kamparealer, og vi har selv hatt et pågående prosjekt rundt en utvidelse av Hoslehallen. Da vi øynet håpet om å få til en ny hall i samarbeid med kommunen og fylket ble vårt eget prosjekt lagt på is, og vil nå bli skrinlagt.

For klubbens del er det fantastisk flott å få et slikt anlegg nettopp rundt Eikeli, med kort vei for våre medlemmer og i et område som ikke har hatt stort fokus tidligere.