Hva gjør vi og hvorfor gjør vi det?

I denne artikkelen vil vi forsøke å belyse hva fotballavdelingen gjør, og hvorfor vi gjør som vi gjør.

Selv om Koronaen preger oss og legger sterke føringer på hva vi kan gjøre i denne perioden, ønsker vi likevel å formidle generelt hva vi gjør og hvorfor.

Blant Norges største
ØHIL har de siste årene vært blant de idrettsklubbene med flest fotballspillere. Et godt arbeid fra klubben, ansatte og ikke minst dedikerte foreldretrenere over tid har bidratt til det høye antallet.

Jentefotball
På jentesiden har klubben vært og er unike med både sin bredde og samtidig ha et godt utviklingsløp for de som er interessert i å bli best mulig.

Guttefotball
På guttesiden har medlemmene etterspurt en bedre oppfølging og kvalitet fra klubben, og høsten 2018 startet vi en endringsprosess. Vi ønsket flere ansatte trenere i større stillinger for både å kunne drive ungdomskull med bedre kvalitet og samtidig bistå foreldretrenere med oppfølging og kompetanse.

Flere heltidsansatte trenere
Endringen har medført at vi har gått fra mange trenere i små stillinger til trenere i heltidsstillinger. Rekruttering av trenere har også endret seg da vi har annonsert, intervjuet, hatt prøveøkter og læretid før ansettelse har blitt gjort. Når vi ansetter heltidstrenere, så tiltrekker vi oss også trenere med høyere kompetanse.

Verdibaserte treneransettelser
Vi ser etter trenere som har verdier som matcher klubbens behov. Med et verdisett tilpasset klubbens behov er det fullt mulig å utvikle trenerne videre innafor klubbens ønsker. Det er enklere å utvikle kompetanse enn å endre på verdier. Vi har trenere med ulik erfaring og bakgrunn, og vi har også ulike typer. Med et felles verdigrunnlag i bunn har vi et mangfoldig team som kan utvikle klubben videre. Nettopp dette verdisynet er essensielt når det gjelder vår aller viktigste oppgave, nemlig å bidra til å skape gode mennesker til lokalsamfunnet gjennom gode forbilder med positive holdninger og verdier. Som en av Norges største fotballavdelinger har vi en kjempemulighet til å påvirke en rekke barn og ungdom, og denne oppgaven tar vi virkelig på alvor.

Treningsavgiften er stabil
Per november 2020 har ØHIL Fotball syv sportslige personer på 100 %, flere personer i store deltidsstillinger og mange på øktbasert lønn.

Treningsavgiften har ikke endret seg særlig siden 2018. Dette er mulig av to årsaker:

  • – Trenerne jobber mye og dekker jobben som flere trenere gjorde før
  • – Antall aktiviteter og tiltak har økt betraktelig, noe som også har økt inntektene

Vi understreker at vi søker fritidsstipend til Bærum kommune dersom man har utfordringer med å betale avgiftene. Søknad kan gå direkte til klubbsekretær hanne@ohil.no der man i e-posten gir klubben fullmakt til å søke fritidsstipend. Søknaden trenger ikke å begrunnes.

Hvor er vi prosessen per november 2020?
Selv om Koronaen setter preg på vårt daglige arbeid, jobber vi fremover for å utvikle klubben. På årsmøtet i juni 2020 ble det vedtatt en justering av strategien som hovedstyret la frem. Fotballavdelingen har lagt en plan for hvordan man tar hensyn til denne. Alt vi gjør skal ha forankring strategien.

Her er noen eksempler på tiltak iht strategien:

  • – Fotball i SFO tiden: Fotball med ØHIL-trenere inn på SFO’ene til barneskolene (les mer i denne artikkelen)
  • – Klubbtrenere på årgangen: Enda sterkere bidrag fra klubben på årgangen i barnefotballen. Våre ansatte årgangsledere er tettere på foreldretrenerne og tilrettelegger akademitreninger og kamper tilpasset årgangens behov. Vi har også en koordineringskalender som avdekker alle vinteridretters aktiviteter på årskullet.
  • Mer erfarne klubbtrenere til ungdomslagene: Flere ansatte og erfarne trenere på våre ungdomslag. F.eks på G13 er nå Håvard, Erlend, Sølve og Adam ansatt. På J13 er nå Ruben, Jørgen og Emil ansatt, og Zeid er tett på. I tillegg er foreldre med og bidrar på ulike måter.
  • Interne grasrottrenerkurs: ØHIL Fotball har flere sertifiserte trenerveiledere fra kretsen. Mange av våre trenere gjennomgikk grasrottrenerkurs del 1 i oktober 2020. Dette skulle vi gjenta og ta videre, men Koronaen begrenser noe, og vi holder på å finne mulige løsninger utover vinteren. 
  • Uniformering: Alle som betalte treningsavgift sommer del 2 i høst har fått utdelt t-skjorte, slik at alle kan ha ØHIL-antrekk på treningen.

Fokus fremover:
Personalkabalen nærmer seg komplett for 2021, og vi er svært fornøyde med både heltidsansatte, deltidsansatte, timelønnede og ikke minst de mange dedikerte foreldretrenerne og andre foreldre i de mange viktige rollene.

Vi jobber videre med planverket vårt. Strategiplan, sportsplan, læreplan, skoleringsplaner og øktplaner skal vi ha klart i løpet av vinteren.

Vi jobber også med samarbeidspartnere som bidrar med ekstra kompetanse. Her er det mange områder vi ser på, men det første samarbeidet er allerede på plass, og det dreier seg om Redd Barna der vi samarbeider om «Trygg på trening». Vi legger dette inn i vår interne trenerutdannelse som både ansatte trenere og foreldretrenere får utbytte av. Les mer i denne artikkelen.

Med gode trenere og et godt rammeverk i bunn, så skal vi sørge for at barn, ungdommer og seniorer får gode opplevelser, blir sett, opplever trygghet og samhold og blir utfordret sportslig og mentalt.

Klubbens damelag har gjennom hele sesongen ligget blant topp fire i 1.divisjon, og vi endte som nummer tre. Vi er veldig fornøyde med hvordan damelaget vårt opptrer og er forbilder for våre spillere. Klubben er i en strategiprosess om hvordan vi vil drive toppfotball i ØHIL. Vi har vedtatt at klubben skal ha et damelag i toppen av norsk fotball. Det er dog på viktig at A-laget over tid har høy andel av spillere fra ØHILs lokalmiljø. I tillegg er det viktig at A-laget er økonomisk bærekraftig.

Damelaget har et eget budsjett der fotballavdelingen gir et tilskudd på en halv million kroner. I tillegg får vi støtte til drift av A-laget gjennom ulike ordninger som koordineres av Toppfotball Kvinner. Vi er likevel blant de lagene med lavest budsjett i 1.divisjon. De største utgiftene er trenerlønninger og reiseutgifter. A-laget gir fotballavdelingen mye tilbake for dette beløpet. Det viktigste er den positive interessen A-laget skaper for klubben vår. Denne interessen når langt utover vårt lokalmiljø. Spillerne bidrar blant annet som trenerressurser i barnefotballen og generelt som forbilder som barna ser opp til. Dessuten får fotballavdelingen sponsorinntekter som A-laget har bidratt til. I tillegg får klubben midler fra NFF til utviklingsansvarlig (Zeid) fordi vi har et A-lag i toppfotballen. Vi er veldig komfortable med den økonomiske situasjonen rundt vårt a-lag på damesiden. Når vi målsetningen om opprykk vil vi få tilført ytterligere midler fra norsk toppfotball i NFF.

Tilbakemeldinger ønskes
Vi får masse gode innspill fra våre medlemmer om hvordan vi kan bli bedre. Så er det ikke alltid vi får til det man spør om, men da er vi i hvert fall bevisste på hva medlemmene ønsker.

Send gjerne innspill til våre ansatte som har ansvar for ulike deler av ØHIL Fotball.