Innkalling til årsmøte i ØHIL

ØHIL innkaller til ordinært årsmøte torsdag 17. mars.

Årsmøtet vil avholdes i klubbhuset på Hosle torsdag 17. mars kl. 19.00.

Medlemmer som har fylt 15 år, og som har vært medlem i mer enn én måned har stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret/daglig leder senest 3. mars.

Fullstendig saksliste foreligger senest 10. mars og vil bli publisert på www.ohil.no.

For mer informasjon om årsmøtet, faste saker som skal behandles og andre formaliteter, se ØHILs vedtekter.