Innkalling til ekstraordinært årsmøte i ØHIL


Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 21. juni, kl 1800. Årsmøtet vil avholdes på Teams.

Agenda:

-Medlemskontingent
-Låneopptak
-Valg av styret til ØHIL softball/baseball og ØHIL bandy

Her ligger saksunderlaget for møtet.