Midler til ØHIL alpin

Torsdag 12. desember var 13 heldige gavemottakere samlet hos DNB i Sandvika, for mottak av midler til ulike tiltak i Bærum. ØHIL var som vanlig representert!

Sparebankstiftelsen DNB har utdeling av midler 2 ganger i året, og ved hver søknadsfrist søker ØHIL om støtte til diverse tiltak. Dette er vi også oppfordret til å fortsette med, og gode idéer kan sendes til Sverre. Neste søknadsfrist er 1. februar.

Ved årets tildeling ble ØHIL alpin tildelt 50.000,-, noe som er svært kjærkomment for en av våre mindre idretter, som har ambisjoner om vekst! Vi søkte om midler til slalåm-porter, bormaskin, tidtakerutstyr, samband og til trener-kurs!

Av andre mottakere av støtte var en velforening, speidergruppe, korps, dans, teater og kampsport.

På samlingen presenterte alle mottakerne seg og det er et utrolig mangfold og en helt fantastisk ordning fra Sparebankstiftelsen DNB, som gir grobunn for masse aktivitet og motivasjon for det store frivillige apparatet som gjør en så viktig jobb i Bærum.

Totalt i Norge ble det tildelt 128 MNOK ved denne tildelingen. De 13 mottakerne i Bærum som ble plukket ut delte 2,6 MNOK.