ØHIL idrettspark – uke 24


Hovedarbeider denne uken:

-Gjenfylling av grøft foran driftsbygningen
-Gjenfylling av grøft langs kulverten
-Strømkablene (fra trafoen på skolen) trukket inn i driftsbygget