ØHIL idrettspark – uke 58


Hovedarbeider denne uken:

-Midlertidig overtagelse av mediatårnet
-Spillvannet er påkoblet, og gjenfylling av grøfta er påstartet
-Montering av vannkanoner påstartet
-Feilsøking etter lekkasje i kjølerørene, lekkasjen er lokalisert
-El-arbeid i driftsbygningen
-Pimping av arenaen er påstartet
-Trekking av nye el-kabler til lysmastene er påstartet (5 av 6 master)
-Planting av 15 busker og rydding av området rundt hoppbakken (STERK dugnadsinnsats)