ØHIL idrettspark – uke 59


Hovedarbeider denne uken:

-Foringer av vinduer inne i mediatårnet påstartet
-Isolasjon i mediatårnet påstartet
-Gjenfylling av spillvannsgrøfta
-Montering av vannkanoner (de siste 4 av totalt 8)
-El-arbeid i driftsbygningen
-Trekking av fiberkabler (wifi og lyd)
-Høyttalere montert (3 av totalt 6)
-Trekking av nye el-kabler til lysmastene er ferdigstilt, og vi har nå lys i alle mastene!
-Montering av ny strømtavle (til lysanlegg og garasjer)
-Klipping av busker og trær i området rundt hoppbakken (STERK dugnadsinnsats)
-Klipping av gresset på Per Berg arena, klart for Baseball-treninger til uka
-Gangport til VIP-tribunen montert