ØHIL idrettspark – uke 9


Hovedarbeider denne uken:

-Videre arbeid med støping av bunn og vegger i kulvert og drensgrøft
-Videre arbeid med støping av ringmur til driftsbygning
-Ringmuren fylt opp med pukk
-Avløpsrør til kummer og sluk i driftsbygningen plassert
-Videre arbeid med nivelering av banen
-Strømkabel i nord-vestre hjørne lagt om
-Nye parkeringsplasser etablert langs Bispeveien