Oppdatert framdrift ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis


XX.XX.2021: Forventet ferdigstillelse
12.07.2021: Byggestart
18.06.2021: Rammetillatelse på byggesak godkjent.
27.04.2021: Tildeling av vinner anbudet.
05.02.2021: Anbudsgrunnlaget publisert på Doffin
02.02.2021: Byggesøknaden sendt inn
05.11.2020: Leieavtale inngått med BK eiendom fra 2021 2056
15.10.2020: Spillemiddelsøknad sendt inn (BK)
14.06.2020: Prosjektgruppe etablert for å jobbe frem spillemiddelsøknad, byggesak og anbudsgrunnlag
2020: Vedtatt støtte til ØHIL idrettspark (MIK utvalget) Kunstgress: 1,5 MNOK, Driftsbygning: 0,5 MNOK, Kunstis: 7,0 MNOK
2020: Rullering av anleggsplanen. ØHIL idrettspark ønskes bygget sommeren 2021, med støtte fra BIR/Bærum kommune
2018: ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis prioritert i anleggsplanen av MIK utvalget i kommunen. Men kun kommunale midler til kunstgress.
2017: Stor innsamlingsaksjon og mobilisering samlet inn 3 millioner kroner
2017: Hovedstyret utarbeider milepælsplan fram til våren 2020
2015: Interne prosesser gjennom Anleggsutvalget for å se på muligheten for et kunstgress og kunstisanlegg
2015: Ekstra ordinært årsmøte sa nei til bygging av kunstgress i 2016, Opprettelse av «Anleggsutvalget»
2013: Hoslebanen kunstgress ble spilt inn til anleggsplanen 2015 2018, Prioritert med midler i anleggsplanen
2009: Hoslebanen kunstis ble spilt inn til anleggsplanen 2011 2014 Lagt på langtidsplanen (uten prioritet) Innsamlingsaksjon: 14.900, Prosjektet ble senere tatt ut av planen pga økonomi/realisme