Parkeringsplasser på Jar i bytte mot kunstgress på Eikeli

Det siste året har vi hatt en god dialog med Bærum kommune, og kommet fram til en super løsning for begge parter. I 2018 bygges det kunstgress på gressfeltet på Eikeli, til ØHILs disposisjon, i bytte mot grusbanen på Jarmyra, som vil bli omgjort til permanent parkeringsplass.

Grusbanen på Jarmyra har de siste vintrene blitt brukt som innfartsparkering for reisende fra Jar stasjon. Banen har så blitt satt i stand for oss til sommersesongen og vært i bruk daglig til kamper og treninger for de yngste fotballagene våre.

Det siste halvåret har vi hatt en god dialog med Bærum kommune. Som «Klimaklok» kommune er de svært opptatt av tilrettelegging for kollektiv transport og parkeringsplasser rundt knutepunkter. ØHIL fotball har en stor underdekning på anleggsflater, og det var umulig for oss å gi fra oss et areal uten å få tilsvarende areal i erstatning. Dette har vi nå fått til!

Vi sendte inn et forslag før sommeren, som det i forrige uke ble vedtatt midler til i MIK-utvalget og denne uken vedtatt i formannskapet. Bærum kommune har satt av 5 MNOK til prosjektet, som ønskes realisert i 2018. Prosjektet vil ikke gi oss noe mer areal, men et kunstgressanlegg gir en helt annen aktivitet, og lenger brukstid.

Klikk her for Budstikkas omtale av saken 22.11.2017.

I en kommune som har en knapphet på arealer og en stor forventet befolkningsvekst, ønsker vi å være en del av kreative løsninger til det beste for kommunen og dens innbyggere. Vi er svært godt fornøyd med denne avtalen, og imponerte over handlingskraften i Bærum kommune. Eikeli barneskole er midt i ØHIL-land, og vært et område der det har vært gjort lite på mange år. Vi er stolte over å ha fått til denne løsningen, og også med den nye flerbrukshallen som kommer i løpet av de neste 2 årene, vil området blir svært viktig for klubben.

Endelige detaljer rundt prosjektet er ikke klart, men dette er forslaget vi sendte til Bærum kommune før sommeren: