Trenersamling

Sesongen 2019 er i gang. Søndag var klubbhuset fullt av motiverte trenere som fikk med seg gode tips og klare føringer til det videre arbeidet med trenergjerningen i ØHIL fotball.

Søndag 18. november gjennomførte Bjørn Frode Strand det første trenersamlingen for sesongen 2019. 26 eksisterende og nye trenere, i tillegg til medspillere fra fotballstyret og sportslig utvalg var med på seansen.

Bjørn Frode ledet en økt med G2006, med en teoridel i forkant og en samling i etterkant på klubbhuset.

Både spillere og trenere tok med seg mye læring fra samlingen.

Vi gleder oss stort til flere utviklingstiltak i tiden som kommer!