Langrenn Ivrig også i 2019

Øhil langrenn har også i år tilbud om helårstrening for de eldste årgangene (2007 og eldre).

IVRIG er tenkt som et tilbud for ivrige skiløpere født 2007 eller eldre.

Vi har i år to forskjellige uketreningsgrupper, på forskjellige dager:
IVRIG:   For de som var fornøyd med opplegget i 2018 og for nye i IVRIG. Onsdager 18.30 – 20.00
IVRIG + :   For de som ønsker mere utfordringer. Tirsdager 18.30 – 20.00
Her er det lov å prøve seg frem for å se hvor man trives best, men for planlegging vil vi vite hvor du tror du hører hjemme. På samlinger vil det også være økter på tvers av disse gruppene.

Tilbudet består av:
15 Uketreninger  i nærområdet (mai, juni , sept, okt).
4 Nærsamlinger i helger, barmark (mai, juni , sept, okt).
2 Fjellsamlinger i helger, på snø (nov, des).

Klikk her for info og påmelding