Årsmøte i ØHIL, 17.03.2016

ØHILs årsmøte for 2015 avholdes torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 på klubbhuset. Sakslisten og alle saksunderlag er nå publisert.

Innkalling
Saksliste
Årsmelding 2015
Årsberetning
Revidert regnskap 2015, med noter
Spesifikasjoner til regnskapet
Regnskap 2015 totalt og pr undergruppa (Excel-format)
Revisjonsberetning
Daglig leders uttalelse
Kontrollkomitéens årsberetning
Innkommet forslag 1: Fritak for treningsavgift for hovedtrenere
Innkommet forslag 2: Vedtektsendring, pålegg fra Norges idrettsforbund
Kommentarer fra Norges Idrettsforbund vedrørende vedtektsendringene
Innkommet forslag 3: Vedtektsendring, valg til idrettenes styrer
Vedlegg: oppdaterte vedtekter basert på forslag 2 og 3
Forslag medlemskontingent og treningsavgifter
Budsjett 2016
ØHILs organisasjonsplan
Valgkomitéens innstilling
Undergruppenes styrer
Representasjon