Fakturering av medlems- og aktivitetsavgifter i ØHIL

Når vi sender ut fakturaer fra ØHIL får vi gjerne en del spørsmål til disse, og vi har samlet sammen noen spørsmål og svar her.

Min idrett

I løpet av 2016 vil alt av fakturering fra ØHIL og våre idretter bli håndtert via Norges idrettsforbunds system (Klubbadmin / Min idrett). Endringer og oppdateringer for alle våre utøvere vil nå være hvert enkelt medlems ansvar. Det er viktig at denne informasjonen er oppdatert. Klikk her for mer informasjon om dette systemet.

Fakturering fra dette systemet vil skje via e-post. Enten kan vedlagt faktura benyttes, eller man kan betale online ved innlogging på Min idrett. Ved innlogging vil man enkelt få en oversikt over alle aktive i familien og hva som er fakturert/betalt.

Merk! Dersom samme e-postadresse er lagt inn på både foresatt og barn, vil fakturaen komme 2 ganger. Ved usikkerhet sjekker dere om det er samme kidnummer, og kan i så fall se bort fra en av disse.


Medlemskontingent

Alle som deltar i aktivitet i en av ØHILs idretter må være medlem i klubben. Det er i mai 2016 sendt ut fakturaer fra klubben på enten 600,- (enkeltmedlem) eller 1000,- (familierabattert medlemskap).

Vi oppfordrer alle til å tegne et familierabattert medlemskap. Tilordning av familiemedlemmer gjøres via Min idrett.Her kan du søke etter og få forslag til familiemedlemmer. Dersom en utøver som har vært med i en idrett tidligere IKKE kommer opp, ta kontakt med medlemskap@ohil.no . (Dersom det opprettes et nytt medlem, er det stor fare for at det lages en duplikat.)

Merk! Medlemskontingenten ble fakturert fra vårt gamle system, så dersom det er ønske om endringer, feks å endre fra enkelt- til familierabattert medlemskap, vil dette håndteres manuelt i 2016. Send i så fall en mail med all informasjon til medlemskap@ohil.no

Medlemmer som ikke har betalt sin medlemskontingent, kan etter purring strykes som medlem fra klubben. Ved ubetalt medlemskontingent for 2 år, SKAL medlemmet strykes (etter Norges idrettsforbunds lov).


Aktivitetsavgifter

I tillegg til medlemskontingenten (som alle aktive må betale), kommer det aktivitetsavgifter for det tilbudet man er påmeldt.

ØHILs årsmøte har gitt styrene i hver enkelt idrett mandat til å sette sine aktivitetsavgifter. Hovedstyrets føring til idrettene er at aktivitetskostnadene skal holdes så lave som mulig, og henspeile kostnads- og aktivitetsnivået.

Aktivitetsavgiftene kommer i starten av hver sesong (mai/juni for sommeridrettene, og november/desember for vinteridrettene).

En oversikt over hva som har vært fakturert av aktivitetsavgifter de siste årene ligger i denne oversikten.


Tilleggsaktiviteter

Mange av våre idretter tilbyr treningssamlinger, cuper, akademier og tilsvarende. Dette er tilleggstilbud med en egen kostnad.

Kontoer for innbetalinger

Alle ØHILs idretter har ulike konti, og all fakturering som gjøres via Klubbadmin/Min idrett benytter en Buypass-konto som går via idrettsforbundet.

Purrerutiner

Alt som er av utestående innbetalinger vil bli purret månedlig. Det er derfor viktig at endringer gjøres i Min idrett (evt tar kontakt med medlemskap@ohil.no . Dette er viktig, slik at vi unngår unødvendige purringer og oppdatert deltakerlistene for de respektive gruppene.


Reduksjon/fritak

Det er ikke mulig å søke om fritak/reduksjon i medlemskontingenten til klubben.

I ØHIL har vi en policy om at kostnadsnivået ikke skal utelukke noen utøvere. Vi har et jevnlig samarbeid med skoler og kommunen for å finne gode løsninger knyttet til dette. Her finnes det støtteordninger og muligheter til å få utstyr til aktiviteten.

I tillegg til dette, åpner alle våre idretter for å redusere/frita utøvere for aktivitetsavgiften basert på økonomiske forhold.