Innkalling til digitalt årsmøte i ØHIL

Det innkalles til årsmøte i Øvrevoll Hosle idrettslag.

ØHILs årsmøte avholdes torsdag 25. mars kl. 1800. Hovedstyret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, har avgjort at møtet blir avholdt via Teams, i tråd med gjeldende føringer som følge av Korona-pandemien.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Saker som ønskes behandlet må være styret/daglig leder i hende senest 11. mars kl. 1800.

Fullstendig saksliste med underlag foreligger senest 18. mars.