Korona – oversikt over smittevernregler i ØHIL Langrenn


Klikk her for oversikt over felles informasjon for alle idretter i ØHIL.

Klikk her for smittevernregler som gjelder treninger i ØHIL Langrenn.

Smittevernreglene som gjelder treninger i ØHIL Langrenn er oppdatert 21. januar 2021. Felles informasjon for alle idretter i ØHIL oppdateres løpende.

Det skal fremdeles holdes en meter avstand før, under og etter treningene. Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under treningsaktivitet er tillatt for utøvere under 20 år. Så langt det er praktisk mulig deles treningsgruppene inn i barn fra samme skole. Ved kjøring til og fra treninger bør det unngås å ta med mer enn en person utenfor egen husstand.

Klubbhuset er på ubestemt tid stengt for de fleste møter og arrangementer. ØHIL Langrenn har også besluttet å avlyse/utsette alle sosiale samlinger og treningssamlinger på ubestemt tid. Vi håper det lar seg gjøre å arrangere samlinger senere i vinter. For øvrig er vi veldig glade for at vi kan fortsette med ordinære treninger som vanlig!

Ved spørsmål ta kontakt med sportslig utvalg ved smittevernsansvarlig Bjørn Bendz eller leder Heidi Vileid Gärtner.