ØHIL langrenn søker etter flere foreldre til verv i Styret og Sportslig utvalg

En fin sesong er på hell, og vi er i gang med å planlegge en ny sesong i ØHIL langrenn.

Sesongen vi legger bak oss har vært full av idrettsglede og samhold. Treninger kunne etter hvert gjennomføres som normalt, og mange fra Øhil har deltatt på skirenn. Neste sesong ser vi frem til at også alle sosiale aktiviteter i regi av langrennsgruppen igjen kan gjennomføres, inkludert familiesamlingen på Geilo i desember, som er vinterens store høydepunkt for mange.

Øhil langrenn har hatt en god utvikling de siste årene, med innlemming av 1.klassinger og etablering av en juniorgruppe, helårstrening for de eldste og økt deltagelse på renn. Til tross for utfordringer med pandemi, avlyste renn og samlinger og til dels lite snø i nærområdet, har vi klart å opprettholde god aktivitet og et stabilt medlemstall på rundt 250. Ordinær treningsperiode er fra oktober til april, og i tillegg tilbyr vi ukentlig trening og samlinger i sommerhalvåret for 13-årsklassen og eldre. Vi har en relativt lav medlemsavgift, takket være foreldre som bruker av sin fritid på å bidra.

Som ellers i idretts-Norge er driften av langrennsgruppen i Øhil tuftet på frivillighet. Foreldre bidrar på alle nivåer, fra å være hjelpetrenere i de enkelte årganger til å ha ansvar for gruppas økonomi og våre 30 ansatte ungdomstrenere.

Planleggingen av ny sesong starter rett etter påske, med ansettelse av nye ungdomstrenere som en av de viktigste oppgavene. Vi trenger også å få på plass noen nye frivillige i ubesatte roller i Styret og Sportslig utvalg.

Styret i Øhil langrenn består per i dag av fire personer: leder, økonomi/webansvarlig, sportslig ansvarlig (er også leder av Sportslig utvalg) samt langrenns representant i idrettsutvalget. I tillegg har styret ansvar for utstyr, spons og anlegg – og pr i dag mangler vi dedikerte personer til disse oppgavene.

Sportslig utvalg (SU) er ansvarlig for sportslig innhold i Øhil langrenn og driver all aktivitet i gruppa. SU har et medlem fra hver årgang, og slik ivaretar vi god kommunikasjon årgangene imellom. I tillegg til å være mentor for hver sin årgang har medlemmene i SU sammen ansvar for alt av felles oppgaver – herunder rekruttering av nye medlemmer, ansettelse og oppfølging av trenere, planlegging og leie av treningsarenaer, utarbeidelse/oppdatering av sportsplan, og igangsettelse og oppfølging av komiteer for renn, samlinger og andre aktiviteter. SU har god kontakt og godt og verdifullt samarbeid med Øhils administrasjon, Akershus skikrets og andre langrennsklubber.

Mange av dem som sitter i Styret og SU i dag har vært med i mange år, de fleste har eldre barn og noen har ikke barn i langrennsgruppen lenger. Nå trenger vi noen nye engasjerte foreldre som har lyst til å være med å utvikle langrennsgruppen videre, sammen med resten av gjengen som fortsatt er med. De rollene som skal besettes nå før neste sesong er:

  • SU-leder
  • Ungdomstreneransvarlig (rollen deles på to som har ansvar for hver sine trenere)
  • Webansvarlig (rollen innehas i dag av økonomiansvarlig, som ønsker å dele den med en til)
  • Utstyrsansvarlig
  • Sponsoransvarlig
  • Anleggsansvarlig

I løpet av neste sesong må vi også få på plass en erstatter for mangeårig styreleder Eilert Lund, som ikke lenger har barn i langrennsgruppen men har sagt ja til å fortsette en sesong til.

Du kan lese mer om de ulike rollene her (side 5): https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/11/Langrenn-Sportslig-plan-nov-2020-april-2021.pdf

Frivillig arbeid fungerer best når rollene besettes av noen som har lyst til å bidra og ikke blir tvunget til det. Derfor håper vi at det er noen som føler seg kallet til å bli med nå. Jevnlig utskiftning av de som bidrar i styre og stell er sunt for å sikre kreativitet, nyskaping og utvikling. Vi er nå en fin gjeng som har vært med lenge og innehar mye erfaring, og sammen med nye engasjerte foreldre gleder vi oss til å fortsette det gode arbeidet til glede for barna og ungdommene i Øhil langrenn.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å melde din interesse for å bidra på langrenn@ohil.no

I vedlagte brosjyre kan du se en presentasjon av de som har hatt oppgaver i Styret, SU eller etablerte komitéer denne sesongen, og lese litt om hva de synes om å være med og drive Øhil langrenn 😊

Brosjyre: ØHIL Langrenn

Heidi Gärtner

Leder Sportslig utvalg Øhil langrenn

Tlf. 91 80 84 26

Mail: langrenn@ohil.no