Oppstart fotball 2012-årgangen


Øvrevoll Hosle IL inviterer til fotball for gutter og jenter født 2012. Vi rekrutterer vanligvis fra Bekkestua, Eikeli, Grav, Hosle og Jar skole samt Steinerskolen, men andre barn er selvsagt også velkomne.  

Innmelding/ påmelding  

Meld på barnet via påmeldingsskjemaet som du finner her:
Påmelding til fotball 2019  

Er dere usikker på om deres barn ønsker å spille fotball ønsker vi at dere melder på via påmeldingslinken. Det er viktig at alle svarer via påmeldingslinken slik at vi får en oversikt med tanke på organisering av utstyr og drakter.

Det første året i barnefotballen har barn i ØHIL en ukentlig årgangstrening, mens kamptilbudet består i deltagelse på interne og eksterne cuper. Alle barna får også tilbud om å trene flere dager på Telenor Xtra, som er ØHILs Fotballfritidsordning (FFO). Se FFO-tilbudet her.

Det er ikke seriespill første året i barnefotballen. Vi deltar i Obos Miniligaen, og dette gjennomføres hver helg hos ulike klubber i Oslo. Påmelding gjøres via Spond. Du legges inn i spond-gruppe når du er registrert. Kontakt årgangsansvarlig dersom du ikke er inne. Vi registrerer også treningsoppmøte i Spond. Alle legges som «deltar» som standard, så må man aktivt melde seg av dersom man ikke kommer.

Årgangstrening vil fordeles i grupper fra respektive skoler og ledes av frivillige foreldretrenere under veiledning av og basert på øktplan fra klubbtrenere. Foreldre som ønsker å bidra som trenere og årgangsansvarlig vil få anledning til å komme sammen for å planlegge på foreldremøte. Vi ønsker å bli bedre kjent med flest mulig foresatte, og oppmuntrer dere til å møte på årgangstreningene for å observere og snakke barnefotball. Alle cuper organiseres og ledes av frivillige foreldretrenere.

Foreldremøter 

Foreldremøte om fotball i ØHIL for 2012-årgangen ble holdt 18.mars og i midten av juni.

Sportslig ansvarlig

2012-kullet ledes av Bjørn Frode Strand, som også er sportssjef i ØHIL fotball. Mail er bjorn.frode@ohil.no. Mobil er 92817890.

Årgangsansvarlige

Vi har en årgangsansvarlig for hver skole for hvert kjønn. Se rollebeskrivelse på ØHIL fotballs nettsider for hva rollene handler om.

G2012Eikeli Frode Sembfrode.s@aprimo.no46429997
G2012Grav Dag Helleruddag.hellerud@gmail.com91372017
G2012Hosle Anne Kathrine VikanesAnne.kathrine.vikanes@gyldendal.no98218269
J2012EikeliBjørn Frode Strandbjorn.frode@ohil.no92817890
J2012GravKristin Nessakristin.nessa@gmail.com97085771
J2012HosleWenche Elvsveen Meisingsetwenche.elvsveen@gmail.com93499388

Foreldre som ønsker å bidra som trenere vil få anledning til å komme sammen for å planlegge.

Treningstider 2012 fra april

  • Jenter 2012: tirsdager kl.18-19 på Jarmyra kunstgress 
  • Gutter 2012: onsdager kl.17-18 på Jarmyra kunstgress 

Husk å møte opp til tiden og aller helst fem min før. Barna hjelper til å rydde etter trening. Voksne skal i minst mulig grad rydde. Det skal barna lære seg selv.

Facebook-gruppe

Vi har også en Facebook-gruppe som vi bruker til å legge ut bilder og mer «unødvendig» info. Spond er hovedplattformen.