Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag!

Vi ønsker alle barn velkommen til klubben vår! ØHIL er en breddeklubb og er opptatt av allsidighet, og vi ønsker å drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø. ØHILs motto er Fordi det er gøy!

På denne siden finnes informasjon og påmeldingslenker til våre idretter.

På våre nettsider finnes mye nyttig informasjon. Ved spørsmål om vårt brede tilbud, ta kontakt med vår idrettskoordinator:

Kristoffer Gaustad
Mail: kristoffer@ohil.no
Mobil: 917 86 634

ØHILs aktivitetstilbud i oppstartsårene (året de fyller…):

Aktive påmeldingslenker:

ALLIDRETT BALL-LEK: 2017 årgangen: (19.10.2022 – 29.03.2023) ONSDAGER Kontakt: allidrett@ohil.no

ALLIDRETT Microfotball: 2017 årgangen: (03.05.2022 – 27.09.2022) TIRSDAG Kontakt: anders@ohil.no

ALLIDRETT Fotball: 2016 årgangen (05.05.2022 – 29.09-2022) TORSDAGER Kontakt: anders@ohil.no

ALLIDRETT, Idrettsskolen: 2016 årgangen: (29.08.2022 – 22.05.2023) MANDAGER Kontakt: allidrett@ohil.no

ALLIDRETT, Barneidrett: 2017-årgangen: (10.10.22 – 24.04.23) – MANDAGER Kontakt: allidrett@ohil.no

ALLIDRETT, Microgym: 2018-årgangen: (10.10.22 – 24.04.23) – MANDAGER Kontakt: allidrett@ohil.no

ALLIDRETT, Microgym: 2019-årgangen: (10.10.22 – 24.04.23) MANDAGER Kontakt: allidrett@ohil.no

BASEBALL: fra 7 år: 2015 og eldre: (04.05.2022 – 28.09.2022) – ONSDAGER (ikke aktiv) Kontakt: heidi@thorstensen.as

FOTBALL: G/J 7 år: 2015 årgangen – Ukentlig fotballtrening: (20.04.2022 – 28.09.2022) – ONSDAGER (ikke aktiv) Kontakt: anders@ohil.no

BANDY: Bandyskole: 2016 og 2015-årgangen: (13.10.22 – 09.03.2023) – TIRSDAGER OG TORSDAGER Kontakt: Jon.Erlend.Dahlen@jondahlen

BANDY: Jenteprosjekt: skøytelek for jenter i alder 6-15 år – Onsdager

HOPP: fra 1. klasse og eldre: 2016 årgangen: (29.08.2022 – 12.06.2023) (ikke aktiv) MANDAGER Kontakt: hopp@ohil.no

ALPIN: 2016-årgangen og eldre (04.01.2023 – 29.03.2023)(ikke aktiv) ONSDAGER Kontakt: alpin@ohil.no

HÅNDBALL: 2016-årgangen: (10.10.2022 – 27.10.2023) – MANDAGER for jenter og gutter Kontakt: tobias@ohil.no

HÅNDBALL: 2015-årgangen: (12.10.2022 – 30.03.2023) – ONSDAGER for jenter og gutter Kontakt: tobias@ohil.no

LANGRENN: fra 1. klasse: 2016 årgangen: (12.10.2022 – 29.03.2023) – ONSDAGER Kontakt: ks@delilla.no

LANGRENN: fra 2. klasse (nye utøvere): 2015 årgangen: (17.10.2022 – 31.03.2023) – MANDAGER Kontakt: aka@nfd.dep.no

ØHILs aktivitetstilbud starter opp (året de fyller…)


ØHIL er en breddeklubb og er opptatt av allsidighet. Her får dere en kort presentasjon av ØHILs ulike idretter – samt Idrettsskolen som er vårt nyeste opplegg og ligger under Allidrett.

Microgym

Fysisk aktivitet for 3-4 åringer med oppstart etter høstferien og avslutning innen mai våren 2022. Aktiviteten foregår i gymsalene på Eikeli, Grav og Hosle skole, samt i idrettsbarnehagen på Jarmyra. Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, samt trygghet i samspill med andre barn. Øktene er foreldredrevet og gjennomføres på mandagene.
Kontakt: allidrett@ohil.no

Barneidrett

Fysisk aktivitet for barna i siste år i barnehagen. Det er oppstart etter høstferien og avslutning i månedsskifte april/mai 2022. Aktiviteten foregår i gymsalene på Eikeli, Grav og Hosle skole, men vi bruker også uteområdene ved skolene, Hosleisen, fotballbaner og Sauejordet/Haga. I løpet av sesongen kommer trenere fra bandy, fotball, håndball, langrenn og baseball og har treninger med barna, ellers er aktiviteten foreldredrevet. Her vektlegges det å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Aktivitetsdag er mandager.
Kontakt: allidrett@ohil.no

Ball-lek

BALL-LEK ligger under ALLIDRETT og er kun for 5-åringene (født i 2017) og vil ha trening en gang i uken, og som navnet sier vil fokuset ligge på lek med ulike type baller. Ball-lek starter opp i uke 42 og vare ut mars 2023. Bandy, fotball og håndball vil være involvert gjennom sesongen. Barna vil bli utfordret på basisferdighetene som balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Det vil også bli lagt vekt på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. 

ØHIL ønsker også at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet hvor trygghet, mestringsopplevelser og det å ha det gøy sammen med andre skal stå i fokus. 

kontakt: allidrett@ohil.no

Idrettsskolen

Dette er aktivitet for barn i 1. klasse og har oppstart rett etter skolestart og avsluttes i månedsskifte mai/juni 2022. De fleste idrettene deltar med inntil fem uker av gangen på Idrettsskolen, og det er trenere fra idrettene som har ansvar for gjennomføring av øktene. Aktivitetene vil bli gjennomført i idrettenes egne miljøer, med håndball i gymsalen, fotball på fotballbanen, langrenn på snø, hopp i hoppbakken, bandy på isen og baseball på Little League banen.  Her settes det større fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill enn på barneidretten, og barna får bli kjent med idrettene ØHIL tilbyr.
Kontakt: allidrett@ohil.no

Alpin

ØHIL alpin har et tilbud til alle som går på barneskolen. Oppstart for alle i januar 2023. Muligheter for deltagelse i renn og klubbmesterskap.

Vi benytter oss av Krydsbybakken i Lommedalen og trener hver onsdag.
Kontakt: alpin@ohil.no

Bandy

Bandy er fart, teknikk og presisjon. Bandy er også en gentlemanssport hvor rent spill uten brutale kroppstaklinger og god sportslig opptreden er sentrale elementer. Bandy kalles ofte vinterens fotball og er et spennende og fartsfylt lagspill på is.                                   

Bandyskolen i ØHIL starter opp etter høstferien i 1. klasse, vi trener 1-2 ganger i uken, tirsdag/torsdag. ØHIL bandy arrangerer bandycup og skøytedisco i sesongen, og bandyskole i vinterferien.

Mens vi venter på ØHILs egen kunstis benytter vi kunstisen i Bærum Ishall, Jar Ishall og Bærum Idrettspark (Rud).

ØHIL vil i kommende sesong arrangere skøytelek for jenter i alderen 6-16 år. Mer informasjon om dette og påmelding kommer ved skolestart.

Kontakt: bandy@ohil.no

Baseball

Baseball er som slåball/dødball, bare i en litt mer sportslig ramme, og for de yngste er det fokus på lek og moro. ØHIL baseball har samlet trening for de yngste årgangene på onsdager, og det er oppstart våren for 2015 årgangen ellers oppstart både vår og høst for øvrige årganger.

Vi trener på Little League banen ved klubbhuset på Hosle. Det er serie- og cupspill for barna fra de er ca. 7 år.
Kontakt: softbaseball@ohil.no

Fotball

ØHIL fotball starter med fotball i begynnelsen av mai for alle 5-åringene (2017) med trening hver onsdag. For 6-åringene (2016) er det trening en gang i uken fra mai og for 7-åringene (2015) mulighet til å trene 1-2 ganger i uken. I tillegg tilbyr vi fotball-akademi og Fotball fritids ordning (FFO). For alle blir det mulighet til å delta på interne og eksterne cuper, samt høstferie- og vinterferiecamp.

Vi benytter alle banene i nærområdet til våre aktiviteter og etterstreber trening i nærmiljøet for de enkelte gruppene. Treningsgruppene inndeles basert på skoletilhørighet.
Kontakt: anders@ohil.no

Hopp

Vi har egen hoppbakke ved klubbhuset på Hosle hvor vi trener både med og uten snø, og alle i barneskolealder trener sammen. Vi starter med fellestrening for våre utøvere etter høstferien, og trener mandagene. Når snøen kommer blir det hopping på snø, og det er mulig å låne utstyr (hoppski og hjelm) når vi trener i hoppbakken.

Egen hoppbakke på Hosle benyttes, men vi samarbeider også med nærliggende klubber.
Kontakt: hopp@ohil.no

Håndball

Håndball starter opp sitt tilbud høsten i 1. klasse. Treningene for nystartede grupper starter vanligvis opp etter høstferien og treningene er onsdagene og torsdagene. Vi deltar på Loppetassen, minirunden og cuper.

Primært skjer vår aktivitet i Hoslehallen på Hosletoppen ungdomsskole, men vi bruker også skolene i vårt nærmiljø. Fra høsten 2022 vil vi også kunne bruke Flerbrukshallen på Eikeli videregående skole. 
Kontakt: tobias@ohil.no

Langrenn

Langrenn begynner med skileik for 1. klassinger etter høstferien og har trening hver onsdag. 2. klassinger trener hver mandag og begge årgangene får muligheter for deltagelse i renn og eget klubbmesterskap.

Vi går på ski på Fossum arena, men også Sauejordet/Haga blir brukt. Barmarkstrening skjer lokalt på Hosle.
Kontakt: langrenn@ohil.no

Her finnes mer informasjon og sportslige planer for våre idretter.

Medlemskap

Alle som er aktive i ØHIL må være medlem av klubben, og her kreves det Mini-medlemskap (for tiden kr 100,-) i tillegg til aktivitetsavgiften.  

ØHIL skal være en klubb for alle, og vi ønsker at flest mulig skal kunne holde på med idrett her hos oss så lenge som mulig, uten at kostnadsnivået skal hindre utøvere fra å delta. Vi har derfor en ordning der utøvere/foreldre kan søke om fritak for aktivitetsavgifter på grunnlag av egen økonomisk situasjon. Ta kontakt med administrasjonen, med en kort forklaring (ohil@ohil.no).