Årsmøte i ØHIL langrenn

I tillegg til vårt allmøte på Bardøla, skal alle idretter i ØHIL avholde et formelt årsmøte. Her er innkalling og agenda.

ØHIL langrenn innkaller til årsmøte torsdag 7. mars kl. 20.00 på klubbhuset.

Agenda:

  1. Årsmelding og regnskap 2018
  2. Budsjett 2019
  3. Årshjul/aktivitetsplan for 2019
  4. Styresammensetning*

*Som orientert om på Bardøla mangler vi rollen som kommunikasjonsansvarlig (webside, Facebook og annen informasjon)

Med vennlig hilsen

Eilert Lund
Styreleder. ØHIL langrenn