– Her skal flaggene vaie i vinden!


Fram til nå har tilnærmet alt fokus vært rettet mot å få ØHIL idrettspark prioritert i den kommunale anleggsplanen, sikre finansieringen av prosjektet og å få på plass rammetillatelsen. Men ennå er vi ikke på startstreken! Når vi først kommer i gang, er det veldig viktig at prosjektet følges opp tett. Dette gjelder ukentlige byggemøter, daglig oppfølging av arbeidet som gjøres og av framdriftsplanen.

Arbeidet det siste året har vært organisert på en svært god måte, med god representasjon fra ulike deler av klubbens tillitsvalgte.

I fase 3, gjennomføringen, har vi satt av midler for å sikre den nødvendige oppfølgingen, med Kay Prytz som prosjektleder.

For noen uker siden ble tvunget til å kutte ut noen deler av prosjektet grunnet kostnader (ref artikkel i Budstikka). Da ble Kay tydelig og mørk i blikket:

-Det blir meningsløst å ikke fundamentere for flaggstenger når vi skal bygge dette praktanlegget. Hvis det er det som må til, så skal jeg gjøre jobben uten vederlag, men flaggstenger skal vi ha!

-Ja, Kay, da gjør vi det slik?

-Ja, sånn gjør vi det!

Kay har de siste årene vært driftssjef for ØHIL fotballs kunstgressbaner, og ansvarlig for svært gode forhold hele året. Men han er så utrolig mye mer enn det! Svært mange oppgaver på klubbhuset og for våre idretter utføres av Kay, som oftest uten av vi merker det. Han er oljen i ØHIL-maskineriet, og en svært viktig brikke for oss. Han sier aldri nei, noe som er litt bekymringsfullt, men akkurat prosjektleder-jobben var det helt avgjørende at han takket ja til. Så flaggstenger skal bli!

-Her jeg står nå skal vi montere 4 flaggstenger, og det skal bli en fryd å se det norske flagget, sammen med ØHILs eget, og flaggene til fotball- og bandyforbundet vaie i vinden!

Trillioner med takk for innsatsen så langt, og ikke minst for det oppdraget du nå skal lede klubben gjennom, Kay!