ØHIL idrettspark – uke 1


Denne uken (uke 28, 2021) startet arbeidet med ØHIL idrettspark.

Hovedarbeider denne uken:

-Oppmåling av banen
-Sikring av anleggsområdet
-Flytting av tribuner og boder (pga plass)
-Graving av den langsgående kulverten