Prosjektgruppen ferdig med planleggingsfasen!

I løpet av neste uke legges anbudet ut på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (doffin). Vårt mål og håp er at vi har kunstis i løpet av neste bandysesong og kunstgress fra våren 2022!

Prosjektgruppen (les opp gruppen og oppstarten her) har siden våren 2020 jobbet mot tre konkrete mål;

  1. Utarbeide spillemiddelsøknad
  2. Utarbeide byggesak
  3. Utarbeide anbudsgrunnlaget

Arbeidet hadde ambisiøse tidsfrister og har blitt litt forsinket. Det er utrolig mange problemstillinger, tekniske finurligheter og praktiske tanker man må behandle for å sikre et så stort prosjekt. Det viktigste målet er å lage best mulig anlegg som skal drive klubben videre over de neste 30 årene. Vi ønsker ikke å forhaste oss i denne viktige fasen.

Prosjektgruppen har derfor valgt å bruke litt ekstra tid, slik at vi er sikre på at vi at vi har fått med alle innspill, forslag, tekniske løsninger og vurderinger før vi setter i gang. Prosessen har vært utrolig lærerik og tidkrevende. Etter informasjonsmøte søndag 22. november har gruppen hatt 7 møter, og sikkert noen hundretalls eposter for å bli ferdig. Hele gruppen jobber med prosjektet ved siden av sine vanlige jobber, på dugnad og frivillig innsats. Det er utrolig motiverende, og imponerende engasjement for å at barn og unge i ØHIL skal ha et godt idrettstilbud!

Vi har hatt et godt samarbeid med Norconsult som står bak informasjonssiden www.kunstisbane.no/ i samarbeid med Norges Bandyforbund og andre skøyteidretter. Norconsult sitter på spesialkompetanse på bygging av kunstisanlegg og har bidratt med mye kompetanse inn mot anbudsgrunnlaget.

I løpet av neste uke legges anbudet ut på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.  Siden prosjektet mottar mer enn 50% gjennom offentlig midler (kommunalstøtte, spillemidler, momskompensasjon) er vi forpliktet til å gjøre prosjektet som en offentlig anskaffelse, selv om det er klubben som er byggherre og skal gjennomføre prosjektet.

Foreløpig fremdriftsplan ser slik ut:

Uke 5 Kunngjøring av konkurranse på Doffin

Uke 9 Frist for å levere tilbud på konkurransen

Uke 12 Tildeling av kontrakt

Uke 15 Kontraktsignering/anleggsstart

Deretter blir det opp til den valgt entreprenøren gjennomføringsplan når anlegget står klart, men vårt mål og håp er at vi har kunstis i løpet av neste bandysesong og kunstgress fra våren 2022.