Evaluering av vintersesongen 2018-2019

Etter hver sesong evaluerer vi oss selv for å bli bedre, og til dette trenger vi deres hjelp. Her kommer litt informasjon om hva vi evaluerer og hvorfor vi evaluerer.

Tusen takk alle sammen som har svart på evalueringen. Deres evalueringer er viktige for oss da det er dere som er i bakken, på isen, i håndballhallen og i skisporet og opplever både trenerne, organiseringen og administreringen rundt utøveren, laget og årgangen. Det er dere som sitter på førstehåndsinformasjon om hva som skjer i de ulike idretter og kan informere oss andre i klubben.

Alle evalueringene blir gjennomgått av oss i administrasjonen og tilbakemelding gis til de ulike idrettene, både ris og ros. Heldigvis er det mest ros av trenere og opplegget rundt, og dette er noe vi ønsker at idrettene videreformidler til våre frivillige trenere som gjør en kjempejobb hver uke. Like viktig er det med ris for å kunne justere oss og/eller bli bedre for det er et av målet våre.  De aller fleste spørsmålene dreier seg direkte om idretten mens noen få spørsmål er ment for oss i administrasjonen så vi kan serve dere medlemmer bedre. Dette gjelder blant annet spørsmålene som gjelder hjemmesiden og webshopen – og her kan vi tydeligvis bli bedre på informasjonen.

Vi bruker også evalueringen til å sammenligne med fjorårets evaluering for å se om vi har blitt bedre, eller om vi ligger på samme gjennomsnitts-verdi som året før eller har verdien sunket? Da prøver vi å finne årsaken til det, og her er kommentarene noen av dere har tatt dere tid til å gi oss verdifulle for de gir oss ofte litt ekstra informasjon.

Noe som ofte går igjen er spørsmål fra dere på hva aktivitetsavgiften går til. Dette er omtalt av hver idrett i deres Sportslige plan som dere finner på www.ohil.no under Klubbsiden.

Ellers skjønner vi at dere er opptatt av treningstider og koordinering av treningstider mellom de ulike idrettene i ØHIL, og det jobbes det kontinuerlig med. Vi har dessverre ingen egen håndballhall, flerbrukshallen på Eikeli vg sk er estimert ferdig høsten 2021 og vil hjelpe litt på kabalen med håndballtider. Vi har heller ikke egen kunstisbane, men setter vår lit til kong vinter og mange frivillige som bidrar til å lage god naturis, her håper vi på en løsning om kunstis om et par år. Når det gjelder langrenn er vi avhengig av å komme til på Fossum sitt område når det er muligheter, og for alpinistene sin del så får også de tilbud om en tid i Krydsbybakken. Med andre ord er det noen dager som allerede er «opptatt» og de øvrige dagene skal da fordeles så langt det lar seg gjøre på de øvrige idrettene. For barneidretten (6-12 år) prioriterer vi idrettene ut i fra sommer- og vintersesong, men med forlengelse av seriespill i flere idretter er ikke dette helt lett.

Tar vi en oppsummering av evalueringen etter vintersesongen er vi svært fornøyd da mesteparten av svarene ligger på tallverdien mellom 4-6. Hver idrett får egen tilbakemelding og må rette fokuset på ting de kan bli bedre på. Igjen takk til alle dere som tar dere tid til å svare på våre evalueringer.