ØHILs egen trenersamling

Nok en samling med flotte, unge trenere er avholdt på klubbhuset.

Forrige onsdag ble høstens trenersamling for nye trenere (og noen erfarne) avviklet på klubbhuset. Samlingene tar utgangspunkt i veiledningspedagogikk og erfaringslæring hvor Handal og Lauvås, samt Petter Mathisen er sentrale kilder.

På samlingene er det alltid flere trenere fra de ulike idrettene og de plasseres rundt små bord hvor de selv skal reflektere over egne handlinger i trenerrollen. Videre skal de hjelpe hverandre til å finne gode løsninger/se andre måter å løse sine trenerutfordringer på. Og trenerne har mye å lære fra hverandre og de ulike idrettene selv om de kanskje ikke alltid tror det når de møter opp på samlingen.

Det fokuseres mye på verdiene, både til NIF og til ØHIL, men også holdninger og rolle/rollemodell er viktige tema trenerne reflekterer over på samlingen. Etter litt selvrefleksjon deles refleksjoner og erfaringer med de øvrige trenerne. Miljøet på og rundt et lag i en fleridrettsklubb diskuteres også, og da med viktigheten av å ha utøveren i fokus.

Andre temaer er: – motiverende trener og de reflekterer seg frem til hva de selv mener er en god økt, Involvering av foreldre – for mye eller for lite innblanding, og hva du kan gjøre hvis det oppstår konflikter. Viktigheten av politiattest blir forklart, og krav og forventninger fra ØHIL til de som er trenere blir gjennomgått.

Det var stort engasjement fra trenerne som deltok på samlingen og klubben kan være stolt av våre nye trenere som denne gangen var i fra idrettene: Alpin, Håndball og Langrenn.