SPORTSMIX – ungdomsløft for 13 – 19 åringene

Norges Idrettsforbund har iverksatt satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdommer i norsk idrett. Målet er å få ungdommer mellom 13-19 år til å være aktive lengst mulig, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

ØHIL har søkt, og nå fått støtte til å iverksette et prosjekt for å beholde flere av våre flotte ungdommer i vår fleridrettsklubb. Det er nå klart for å iverksette prosjektet Sportsmix hvor vi ønsker å involvere ungdommer mellom 13-19 år som ønsker å trene, men ikke å satse kun i en idrett.

Sportsmix skal være en treningsform hvor treningen er lystbetont og med innslag fra flere av ØHILs idretter. Intensjonen vår er å beholde ungdommen lenger i ØHIL uten at de må kjempe for å bli best hele tiden. Det er viktig at ungdommen skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg og i sitt eget lokale og sosiale miljø.

Treningen vil bli lagt opp med innspill fra ungdommen selv, uten krav til eget utstyr eller krav til prestasjoner eller resultater. Det skal stilles krav til trenerne og på laget har vi fått med oss Endre Tveiten (19 år) som har bakgrunn fra bandy (landslagsnivå), fotball og langrenn, og Lars Egil Kvitli (20 år) med bakgrunn fra fotball, bandy og håndball. Begge er aktive bandyspillere i eliteserien bandy og ser frem til å begynne som trenere i Sportsmix.

Treningene foregår hver tirsdag fra kl 2000-2100 i den lille gymsalen på Hosle skole. Treningen er gratis og det er bare å møte opp – jenter og gutter. Innholdet i første økten er: Bli kjent – Kanonball – Bootcamp med musikk og manualer. Øktplanene vil justeres etter innspill fra ungdommen og legges ut på Spond – der skal dere også melde dere på treningsøktene .