Ny idrettskoordinator på plass


Det er en stor glede å ønske Kristoffer Gaustad velkommen som ny idrettskoordinator i ØHIL!

Kristoffer kommer inn med en svært spennende idrettsbakgrunn både som utøver, trener, leder og arrangør. I den svært varierte stillingen han nå skal inn i, har han også med seg god erfaring med ledelse av frivillig arbeid, utarbeidelse av strategier og ledelse, inkludert store nasjonale og internasjonale arrangementer. Han er også godt vant til å ta i et tak der det trengs og inneforstått med at rollen vil by på spennende, varierte, hektiske og i perioder uforutsigbare dager. Alt som må til for å tilby våre medlemmer et best mulig tilbud!

Han kommer nå fra jobben som driftsansvarlig for hoppbakkene i Holmenkollen Nasjonalanlegg (Oslo kommune).

Kristoffer er bosatt i området, og har god kjennskap til klubben gjennom eget engasjement, barnas aktiviteter og etter å ha sittet som vara-medlem i hovedstyret det siste året. Han ble valgt inn som ordinært medlem på klubbens årsmøte i mars, men må nå fratre dette vervet.

Vi gleder oss til å få inn Kristoffer etter sommerferien og har stor tro på at klubbens utvikling vil ta nye steg de neste årene.

Velkommen på laget, Kristoffer!